اهنگ مایلی سایِرس – فلاورز (گل ها) {Miley Cyrus – Flowers}

اهنگ مایلی سایِرس – فلاورز (گل ها) {Miley Cyrus – Flowers}

Miley Cyrus - Flowers

خواننده : مایلی سایِرس / آهنگ : فلاورز

[Verse 1]
We Were Good, We Were Gold

خوب بودیم، طلا بودیم
Kind Of Dream That Can’t Be Sold

از اون رویا ها که فروشی نیست
We Were Right ’Til We Weren’t

اوضاع مون خوب بود تا زمانی که دیگه نبود
Built A Home And Watched It Burn

خانه ای ساختیم و سوختنش رو تماشا کردیم

[Pre-Chorus]
I Didn’t Wanna Leave You, I Didn’t Wanna Lie

نمیخواستم تو رو ترک کنم، نمیخواستم دروغ بگم
Started To Cry, But Then Remembered I

شروع کردم به گریه کردن، اما بعدش یادم افتاد

 

[Chorus]
I Can Buy Myself Flowers

میتوانم برای خودم گل بخرم
Write My Name In The Sand

اسمم رو روی شن بنویسم
Talk To Myself For Hours

با خودم ساعت ها حرف بزنم
Say Things You Don’t Understand

چیزایی بگم که تو درکشون نمیکنی
I Can Take Myself Dancing

میتوانم خودم رو برای رقصیدن بلند کنم
And I Can Hold My Own Hand

و میتوانم دست خودم رو بگیرم
Yeah, I Can Love Me Better Than You Can

آره، میتونم خودم رو بهتر از تو دوست داشته باشم

 

[Post-Chorus]
Can Love Me Better, I Can Love Me Better, Baby

میتوانم خودم رو بهتر دوست داشته باشم، من میتوانم خودم رو بهتر دوست داشته باشم، عزیزم
Can Love Me Better, I Can Love Me Better, Baby

میتوانم خودم رو بهتر دوست داشته باشم، من میتوانم خودم رو بهتر دوست داشته باشم، عزیزم

*******

[Verse 2]
Paint My Nails Cherry-Red

ناخون‌هامو قرمز گیلاسی لاک میزنم
Match The Roses That You Left

هم رنگ گل های روزی که گذاشته بودی
No Remorse, No Regret

بدون عذاب وجدان، بدون پشیمانی
I Forgive Every Word You Said

هر حرفی که زدی رو میبخشم

 

[Pre-Chorus]
Ooh, I Didn’t Wanna Leave You, Baby, I Didn’t Wanna Fight

نمیخواستم تو رو ترک کنم، عزیزم، نمیخواستم دعوا کنم
Started To Cry, But Then Remembered I

شروع کردم به گریه کردن، اما بعدش یادم افتاد

 

[Chorus]

I Can Buy Myself Flowers

میتوانم برای خودم گل بخرم
Write My Name In The Sand

اسمم رو روی شن بنویسم
Talk To Myself For Hours

با خودم ساعت ها حرف بزنم
Say Things You Don’t Understand

چیزایی بگم که تو درکشون نمیکنی
I Can Take Myself Dancing

میتوانم خودم رو برای رقصیدن بلند کنم
And I Can Hold My Own Hand

و میتوانم دست خودم رو بگیرم
Yeah, I Can Love Me Better Than You Can

پخش آنلاین موزیک فلاورز دانلود آهنگ با کیفیت عالی
  • 18 ژانویه 2023
  • 0 نظر

دیدگاه خود را بگذارید