نتایج آرشیو " موزیک های خوشگل "

زیر نخلا رقصیدیم توو جزیره اما دیگه فردا {سیجل – نخلا}

کورس مهراد هیدن
زیر نخلا

زیر نخلا
رقصیدیم توو جزیره اما دیگه فردا
نیستی منو تنها میذاری پیش سنگ ها
میبینمت اونور دریا رفتی چرا اونوره دریا
تو چشات معجزه میکرد حالا شدی موجبه این درد
مشکلات و جرأت دارم مثله تو نه پشتت نمیگم
مهم نیس که رد بدی یا نه بگی مثله بچگیامم
ازت دیگه خسته شدم قرارمون رفت تا قیامت
زیر نخلا رقصیدیم توو جزیره اما دیگه فردا
نیستی منو تنها میذاری پیشه سنگا
می بینمت اون وره دریا میبینمت اونور دریا

123 ...«